Άλλες πληροφορίες:

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιήστε το infopapakifocusonchild.gr

"Το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού".-Μ. Μοντεσσόρι