Ευρετήριο Άρθρου

 

Άλλες πιθανές διαταραχές

 

Η Δυσλεξία ή διαταραχή της Ανάγνωσης συχνά συνυπάρχει με την διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης ή και την διαταραχή των Μαθηματικών.

Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο. Η μειωμένη αυτή δεξιότητα του παιδιού εκφράζεται με λάθη γραμματικής ή τονισμού μέσα στις προτάσεις, κακή οργάνωση των παραγράφων, πολλά ορθογραφικά λάθη, πολύ κακό γράψιμο.

Διαταραχή των Μαθηματικών ή δυααριθμησία

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού για μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (π.χ. κατανόηση μαθηματικών όρων, πράξεων, εννοιών ή συμβόλων, αναγνώριση συμβόλων και ομαδοποίηση τους, ορθή αντιγραφή αριθμών, εκτέλεση συνεχόμενων πράξεων, συγκράτηση στη μνήμη των «κρατουμένων», εκμάθηση πολλαπλασιασμών κ.ά.).

Συμπτώματα

 

 

  • Δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων νοερά.
  • Δυσκολία συγκράτησης και ανάκλησης  των μαθηματικών εννοιών ή και αδυναμία κατανόησης μαθηματικών εννοιών.
  • Μπερδεύει τα σύμβολα των πράξεων
  • Δυσκολία στον προσανατολισμό, στον χώρο, χάνεται εύκολα, δυσκολία ανάγνωσης χαρτών και ρολογιού (με δείκτες) *.
  • Δυσκολία κατανόησης των αφηρημένων εννοιών  (του χρόνου, της κατεύθυνσης και της σειράς των  γεγονότων)-παρελθόν, μέλλον).
  • Γίνονται  λάθη με αριθμούς δηλ. παραλείψεις, αντιστροφές, και αντικαταστάσεις.*
  • Δυσκολία εκμάθησης μουσικών εννοιών, παρακολούθησης οδηγιών που απαιτούν μια λογική σειρά πράξεων (κανόνες παιγχνιδιών).
 • Δυνατότητα κατανόησης μαθηματικών εννοιών αλλά αδυναμία στην εκτέλεση των μαθηματικών πράξεων.
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση και αυτόματη ανάκληση αριθμών ?προπαίδεια.

 

*Διαβάζοντας τα συμπτώματα της Δυσαριθμησίας γίνεται εύκολα κατανοητό πως υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη με κάποια από τα συμπτώματα της Δυσλεξίας

 

 

"Μην τους λέτε πώς να το κάνουν. Δείξτε τους πώς να το κάνουν και μη λέτε κουβέντα. Αν μιλήσετε, θα κοιτάνε τα χείλη σας που κουνιούνται. Αν τους δείξετε θα θελήσουν να το κάνουν μόνα τους".-Μ. Μοντεσσόρι